Atracții turistice

Posted on by

Turismul

Nu s-au constituit structuri care sa corespunda cerintelor pentru obiectivele din zona, nu sunt nici gospodarii care sa fie dotate cu utilitati specifice agroturismului.

Biserica cu hramul,, Sfinţii Voievozi” din satul Mitrofani , construită din lemn în anul 1813, ctitor Pîrvu  , La Nuc  , cod 39 B 0218 ;

-Biserica “Sfântul Nicolae” din satul Cetăţeaua ,  construită din lemn în  anul 1792 de Pîrvu Tătaru, popa Andrei şi alţii, reparată în anul 1967 , cod 39 B 0102;

Biserica cu hramul “Sfinţii Voievozi” în satul Racu, construită din lemn, între anii 1808 si 1813 de Vlad Merişanu si alţii, reparată în anii 1852 şi 1934, pictată în anul 1938, restaurată în anul 1 967 de câtre D.M.I. Monument istoric, cod 39 B 0282 ;

În afară de aceste biserici cuprinse în lista monumentelor de arhitectură , în comună  se mai găsesc :

  • Biserica  ,, Adormirea Maicii Domnului ” (“Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”), în satul Izvoraşu,
  • Biserica de lemn ,, Sfinţii Mihail şi Gavril ” din Mitrofani .
  • Biserica schit din Geamăna, sat Mitrofani, în construcţie . Se propune introducerea lui în circuitul turistic naţional .

Zone de recreere ,  odihnă,  agrement, tratament

Zone de recreere, odihnă, agrement, tratament nu sunt amenajate pe teritoriul  comunei.