Învățământ

Posted on by

Unitati din domeniul serviciilor

După cum a rezultat din  analiza critică a situaţiei existente , dotarea social – culturală a comunei este nesatisfăcătoare , localizări neuniforme ale dotărilor ,  distanţe mari între dotările administrative şi din acest motiv s-a extins foarte mult zona centrală a comunei.

Capacitatea  dotărilor  acoperă parţial   necesităţile  populaţiei . Trebuie sprijinită în viitor apariţia dotărilor cu rol de deservire a populaţiei în satele componente ale comunei .

Centrul civic al comunei  cuprinde  un ansamblu de clădiri  :

 • Primăria amenajată într-o fostă  clădire a  A.P. ;
 • Dispensar medical Mitrofani – funcţionează cu un medic şi un cadru mediu;
 • Brutărie + Anexe situate lângă Sediul Primăriei ;
 • Cămin cultural Mitrofani  cu o capacitate de 200 locuri ;
 • Dotări de învăţământ –  Grădiniţă cu 2 ( două ) săli de clasă
 • două şcoli :    Şcoală cu clasele I – VIII  cu 9 săli de clasă  în zona centrală a satului Mitrofani.

Şcoala cu clasele I – IV  în sat Racu

Populaţia şcolară este de 130  din care :

 • preşcolari                                         – 44 ;
 • elevi în înv. primar şi gimnazial        – 86 ;

Cadre didactice  total      – 12 din care :

 •  educatori şi institutori   – 5 ;
 • profesori şi învăţători    – 7.

Disfuncţionalităţi

Probleme sociale în ocuparea forţei de muncă:

 • Şomaj – lipsa locurilor de muncă  ;
 • lipsa structurilor  care să  folosească potenţialul  uman implicat în meserii tradiţionale ;
 • lipsa investitorilor străini ;

Spaţii  plantate , agrement  , sport

 • lipsa spaţiilor de categoria parcurilor în zona centrală ;
 • nu există terenuri de sport
 • există zone afectate de eroziune pe pârâul Verdea în zona satului Mitrofani
 • în domeniul funciar nu sunt amenajate drumuri de acces în plantaţii şi drumuri forestiere ;
 • refacerea ansamblului schit Geamăna satul Mitrofani, a drumului de acces spre acesta şi introducerea acestuia în circuitul  turistic naţional;
 • celelalte monumente istorice ale comunei (în general biserici de parohie) se vor păstra şi dezvolta, acolo unde este cazul prin grija comunităţii locale.

Disfuncţionalităţi generate de insuficienta  sau absenta unor instituţii publice

Se remarcă:

 • lipsa şcolilor şi a grădiniţelor pentru copiii şcolari şi  preşcolari;
 • lipsa punctelor sanitare cu minimă dotare şi personal  medical în fiecare sat al comunei ,
 • lipsa unui Sediu Poliţie ;
 • lipsa unui parc agrement în faţa Sediului Primăriei ;
 • lipsa unui teren de sport ;