Monitorul Oficial Local

Posted on by

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

HOTĂRÂRILE ATUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Registru HOTĂRÂRI 2023

Registru HOTĂRÂRI 2022

HOTĂRÂRI 2023

HCL 34 aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea Microbuze electrice

HCL 33 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli

HOT.Nr.32 privind aderarea UAT Mitrofani la parteneriatul GAL Tinutul Vinului pentru SDL 2023 2027

HOT. Nr.31 privind aprobarea organigramei si a statului de functii

HOT.Nr.30 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual

HOT. Nr.29 privind alegerea din rândul consilierilor a președintelui de ședință

HOT.Nr.28 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli

HOT.Nr.27 privind alocarea Școlii Gimnaziale Mitrofani a sumei de 1000 lei

HOT.Nr.26 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflatiei

HOT.Nr.25 privind aprobarea executiei bugetului pe cele două secțiuni

HOT.NR.24 privind aprobarea elaborării documentației și depunerii acesteia la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

HOT.NR.23 privind aprobarea actualizării ROF asistență socială

HOT.NR.22 privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Mitrofani a doi consilieri locali

HOT.NR.21 privind aprobarea condițiilor de gestionare a fluxului de deșeuri de ambalaje și a deșeurilor de echipamente

HOT.NR.20-2023-privind acordarea unui mandat special rep.UAT Mitrofani în AGA 2023-2030

HOT.NR.19-2023-privind st. sancț.pt.utilizatorii serv.de salubrizare cf.OUG 92-2021

HOT.NR.18-2023-privind ap.asocierii cu UAT-Jud.Vl.,prin CJV,,Dotarea cu mob.și echip.digitale a unit.de înv.preuniversitar la niv.Jud.Vl

HOT.NR.17.2023-privind ap. Statutului Com. Mitrofani,jud.Vâlcea

HOT.NR.16.2023-privind mod.și compl.anexei nr.14 la HCL Mitrofani nr.24-04.04.2022

HOT.NR.15-2023-privind ap.fișei de fundamentare tarif colectare,transport și depozitate deșeuri,a op.ec. Brai Cata SRL

HOT.nr.14-ap.Org.și.Șt,al SPAAC APAMIT

HOT.nr.13-impl.pr.HUB de serv.MMSS-SII MMSS

HOT.nr.12-aleg.preș.de ședință

HOT.nr.11-ap rap.asupra gest.bun.com.Mitrofani

HOT.nr.10-ap.cont.de exec.al bug.local

HOT.nr.9-îns.rez.invent.patr.public și priv.

HOT.nr.8-st.sal.de bază pt.funcț.și pers.contr.

HOT.nr.7-ap.Pl.de pază al com. Mit.

HOT.nr.6-ap.pl.de ac.sau luc.pt.pers.care prest.luc.

HOT.nr.5-ap.nr.de asist.personali

HOT.nr.4-ap.bug.loc.de ven.și chelt.al SPAAC

HOT.nr.3-ap.bug.loc.de ven.și chelt.

HOT.nr.2-utilizarea sumei din exc.bug.local

HOT.NR.1-2023-privind modificarea si completarea HOT nr.47 din 2022

HOTĂRÂRI 2022

HOT.NR.68 modernizare sistem iluminat public

HOT.NR.67 rectificare buget

HOT.NR.66 organizare retea scolara

HOTĂRÂRE NR.65 acordare mandat special AGA APA Valcea

HOTĂRÂRE NR.64 rectificare buget

HOTĂRÂRE NR.63 privind alocare suma bani pom iarna

HOTĂRÂRE NR.62 privind aprobare strategie locala deseuri

HOTĂRÂRE NR.61 privind aprobare plan masuri salubrizare

HOTĂRÂRE NR.60 privind desemnare operatori economici deseuri

HOTĂRÂREA NR.59 privind taxele si impozitele in 2023

HOTĂRÂREA NR.58 privind alocare suma bani Scoala Mitrofani

HOTĂRÂREA NR.57 privind rectificare buget

Hot.Nr.56 privind alegerea din rândul consilierilor a președintelui de ședință

Hot.Nr.55 privind modificarea și completarea Organigramei și a Ștatului de funcții

Hot.Nr.54 privind aprobarea contribuţiei UAT pentru susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Judeţene Vâlcea a AcoR

Hot.Nr.53 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern cu Filiala Judeţeană Vâlcea a AcoR

Hot.Nr.52 privind aderarea la Serviciul de Audit Public Intern al Filialei Judeţene Vâlcea a ACoR, începând cu data de 01 ianuarie 2023

Hot.Nr.51 privind aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2022-2023

Hot.Nr.50 privind aprobarea aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 27.10.2022

Hot.Nr.49 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Mitrofani întocmit pe cele doua secțiuni la 30.09.2022

Hot.Nr.48 privind aprobarea devizelor actualizate pentru Lucrări de consolidare și refacere platformă drum comunal DC98 Mitrofani Oncescu și Negrita

Hot.Nr.47 privind aprobarea obiectivului de investiţie Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvorașu din Comuna Mitrofani

Hot.Nr.46 privind aprobarea obiectivului de investiţie Construire Dispensar Policlinic Comuna Mitrofani

Hot.Nr.45 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Mitrofani 2021-2027

Hot.Nr.44 privind aprobarea depunerii proiectului Eficientizare energetică la Școala Gimnazială Mitrofani din comuna Mitrofani PNRR2022C52B.11

HOTĂRÂREA NR.43 privind desemnare reprez CL evaluare secretar

HORĂRÂREA NR.42 privind desemnare reprez CL in CA scoala

HOTĂRÂREA NR.41 privind aprobare rectificare buget

HOTĂRÂREA NR.40 privind aprobare depunere proiect Eficientizare Energetica Scoala

HOT.NR.39 modificare si completare anexa 2 la HCL 16

HOT.NR.38 rectificare buget

HOT.NR.37 aprobare proiect GAL

HOT.NR.36 Modificare utilizare excedent

HOT.NR.35 alegere presedinte sed

HOT.NR.34 rectificare buget

HOT.NR.33 executie buget pe cele 2 sectiuni

Hot 32 privind delegarea serv de colectare deseuri catre BRAICATA

HOT.NR.31privind aprobarea rectificarii bugetului local

HOT.NR.30 privind aprobarea contului anual de executie

Hot nr.29 privind modificarea si completarea Hot 24 din 2022

Hot nr.28 privind indexarea cu rata inflatiei

Hot nr.27 privind contul de executie pe cele 2 sectiuni la 31.03.2022

Hot 26 – privind alegerea presed de sed

Hot 25 – privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii

Hot 24 – privind aprobarea schimbarii destinatiei si reorganizarea SPAAC

HOT 23-privind reorganizarea SVSU

HOT 22-privind completarea HCL nr.54

HOT 21-privind incetarea contr. de concesiune nr.311

HOT 20-privind aprobarea rectificarii bugetului local

HOT 19-privind situatia gestionarii bunurilor

HOT 18-privind starea economica,sociala si de mediu

HOT 17-privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari

HOT 16-privind stabilirea salariilor de baza

HOT 15-privind aprobarea numarului de asistenti personali

HOT 14-privind aprobarea numarului de burse

HOT 13-privind aprobarea planului de paza

HOT 12-privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta

HOTARARE NR.11-modificarea HCL 52/2021

HOTARARE NR.10 -aprobare buget APAMIT 2022

HOTARARE NR.9-aprobare buget local 2022

HOTARARE NR.8-aprobare utilizare excedent la 31.12.2021

HOTARARE NR.7-alegere presedinte sedinta

HOTARARE NR.6-aprobarea scoaterii din functiune si casare obiecte inventar si mij fixe

HOTARARE NR.5-insusire rezultat inventariere 2021

HOTARARE NR.4-gestionarea deseurilor prin infintare puncte fixe de colectare

HOTARARE NR.3- aprobarea organizarii retelei scolare 2022-2023

HOTARARE NR.2-aprobare fisa fundamentare BRAI CATA SRL

HOTARARE NR.1- aprobare cont executie pe cele 2 sectiuni la 31.12.2021

 

HOTĂRÂRI 2021

Hotararea 62 privind aprobarea bugetului la 21.12.2021

Hotararea 61 privind elaborarea strategiei de dezvoltare locala 2021-2027

Hotararea 60 aprobare participare program si amplasare statie incarcare electrica

HCL Mitrofani nr.59 din 15.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului la 15.12.2021

HOTARAREA NR.58 privind inregistrarea comunei Mitrofani in SNEP

HOTARAREA NR.57 privind alocarea unei sume de bani pt pomul de iarna

HOTARAREA NR.56 privind plan masuri salubrizare si activitati edilitar

HOTARAREA NR.55 privind desemnarea operatorilor economici privind gestionarea deseurilor

HOTARAREA NR.54 privind stabilirea taxelor si inpozitelor in anul 2022

Hotararea-53-din-26.10.2021-privind-desemnarea-unui-reprez-al-CL-in-comisia-de-concurs-scoala

Hotarare-52-din-26.10.2021-privind-aprobarea-cererii-de-finantare-si-a-devizului-general-drum-DC-98

Hotarare-51-din-26.10.2021-privind-aprobarea-cererii-de-finantare-si-a-devizului-general-Extindere-apa-canal

Hotarare-50-din-26.10.2021-privind-aprobarea-notei-conceptuale-si-a-temei-de-proiectare-drum-DC-98

Hotarare-49-din-26.10.2021-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului

Hotarare-48-din-26.10.2021-privind-aprobarea-contului-de-executie-pe-cele-2-sectiuni

HOTARAREA NR.47 Alegere P.S.

HOTARAREA NR.46 Mod.si com.A1,2 HCL nr.20

HOTARAREA NR.45 Ap. mod. O si S

HOTARAREA NR.44 Desem.rep.adm.SGM

HOTARAREA NR.43 Ac.mandat UAT Mitrofani

HOTARAREA NR.42 Ap.rect.buget APAMIT

HOTARAREA NR.41 Ap.rectificarii B.L.

HOTARAREA NR.40 Mod.si com.HCL nr.14

HOTARAREA NR.39 Ap.nota conceptuala

HOTARAREA NR.38 Mod.si com. HCL nr.13

HOTARAREA NR.37 Alegere P.S.

HOTARAREA NR.36 Desem.op.economic

HOTARAREA NR.35 Aprob.darii in adm.SGM

HOTARAREA NR.34 Aprob.cont.de executie

HOTARAREA NR.33 Mod.si com.HCL nr.14

HOTARAREA NR.32 Mod.si com.HCL nr.33

HOTARAREA NR.31 Act. PAAR

HOTARAREA NR.30 Ap.deleg.serv.deseuri

HOTARAREA NR.29 Ap.rap.primarului

HOTARAREA NR.28 Ap.Reg. de F.O.

HOTARAREA NR.27 Ap.mod. HCL nr.5

HOTARAREA NR.26 Ap. executiei bugetului

HOTARAREA NR.25 Ap. contului de executie

HOTARAREA NR.24 Ap.rectificarii bugetului

HOTARAREA NR.23 Aleg.presedinte sedinta

HOTARAREA NR.22 Index.imp.si taxe

HOTARAREA NR.21 Ap. buget APAMIT

HOTARAREA NR.20 Stab.sal.de baza

HOTARAREA NR.19 Ap.org.si stat de func.

HOTARAREA NR.18 Ap.buget 2021

HOTARAREA NR.17 Ap.doc.aviz lucr.

HOTARAREA NR.16 Aprob.nota Am P.

HOTARAREA NR.15 Aprob.nota cons.DISP.

HOTARAREA NR.14 Mod.HCL nr.10

HOTARAREA NR.13 Schimb.dest.cons.Sc.V.

HOTARAREA NR.12 Ap. rap. gest. bunuri

HOTARAREA NR.11 Men. retea Sc.

HOTARAREA NR.10 Util. exce. buget

HOTARAREA NR.9 Ap. P.S.

HOTARAREA NR.8 Ap.Plan de ac.sau luc.

HOTARAREA NR.7 Ap. nr. AP.

HOTARAREA NR.6 Ap. Plan de paza

HOTARAREA NR.5 Ap.burse sc.

HOTARAREA NR.4 Ap.buget,trim.IV

HOTARAREA NR.3 Ac. de colab.

HOTARAREA NR.2 Desem op.ec.deseuri

HOTARAREA NR.1 Ac.a def. din exce.

ALTE DOCUMENTE